Týden rovnosti tváří 2023
tisková zpráva

„NEBUDEME SE SKRÝVAT“ 

 

Blíží se Mezinárodní týden rovnocennosti tváří, pomozte s osvětou tématu rovnocennosti všech lidí s viditelnými odlišnostmi. Pomozte zastavit jejich přehlížení ve společnosti!

 

  1. – 19. května 2023 se již popáté uskuteční MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOCENNOSTI TVÁŘÍ (FEI Week), letošním heslem je „Nebudeme se skrývat“ – Cílem letošní kampaně je zastavit stigmatizaci lidí s viditelnými odlišnostmi. Jednou z aktivit je sdílení příběhů lidí, kteří žijí s diagnózou, která ovlivňuje jejich vzhled, a naráží na bariéry v přijetí společností v profesním i osobním životě. Většina námi sdílených příběhů je od lidí, kteří se nám ozývají sami, a jejich příběhy pomáhají dodat odvahu zase dalším lidem, aby vystoupili ze svého stínu a sdíleli také svůj příběh.

 Iniciátorem je celosvětové sdružení Face Equality International, usilující o lepší svět pro lidi s viditelnými odlišnostmi v obličeji. V České republice má své zástupce zejména v klubu Be Treacher-Collins (ARPZPDvČR,z.s., Klub Be TCS), který iniciuje aktivity, a propojuje dohromady organizace v České republice i na Slovensku, jenž se snaží zviditelňovat témata spojená s odlišnostmi. Letos organizuje #týdenrovnocennostitváří, který poběží na sociálních sítích všech zapojených organizací, a také Piknik všech tváří 21. května 2023 od 10.00 do 18.00 hod. v Praze. 

 

Na stránce www.rovnostvari.cz najdete aktuální informace ke kampani a máte možnost stáhnout si fotografie. Mezi zapojené české i slovenské organizace a iniciativy patří: ARPZPD v ČR,z.s., spolek Be Treacher-Collins, Popálky,z.s., Spolek Ichtyóza,z.s., Kongenévus CZ-SK,z.s., AVMinority,z.s., Microtia Czech Republic, Kolibříci Pomáhají,z.ú., Viditelní, Šťastný úsměv,z.s., Výnimočná tvár, OZ Umenie počuť, Nepocujuce dieta.sk, Za novým úsměvem, Život se syndromem, (A)top život, Tělo s příběhem,s.r.o., Malý atopik, Revenium,z.s.., Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků. Připojili se také jednotlivci, jejichž onemocnění nemá zástupnou organizaci (např. diagnózy Rosacea, Goldenhar syndrom, Lymfedém, Oculo dento digitální dysplázie, Cemento-oseální dysplazie obličeje).

 

„Síla kampaně je v jejím globálním působení,“ říká Eliška Staňková ze spolku Be Treacher-Collins. „Kampaň běží především na sociálních sítích, ale i prostřednictvím offline akcí, besed ve školách a podobně. Během Mezinárodního týdne rovnosti tváří poukazujeme zejména na problémy s předsudky prostřednictvím zkušeností lidí, kteří žijí s jinou tváří, a setkávají se mimo jiné i se zneužíváním a projevy nenávisti na sociálních sítích.“

Členské organizace poskytují lidem s jinou tváří společně naději, že se bojuje za jejich práva napříč politikou, médii, vzděláváním, ale i v každodenním životě. Deformity obličeje, ať už vrozené, nebo způsobené nějakým traumatem, jsou zanedbávanou otázkou globálních lidských práv. Členské organizace se u lidí, s nimiž pracují, setkávají s potížemi se sebevědomím, šikanou, pocity izolace, potýkáním se se zíráním a odpovídáním na opakující se otázky spojené se svým vzhledem, nízkým očekáváním ve škole, práci, na sociálních sítích atd. V mnoha zemích jde odlišnost ruku v ruce s chudobou, předsudky a vyloučením ze společnosti.

 

„Těšíme se na Piknik všech tváří, který je  už takovým tradičním zakončením osvětového týdne, ale hlavně offline neformální akce, kam může přijít kdokoliv, kdo se chce dozvědět více o problematice viditelných odlišností. Cílem pikniku je především setkání lidí, předání zkušeností, ale i celkově příjemně strávený společný čas. Zúčastnit se může kdokoliv, koho naše iniciativa zajímá, bez ohledu na to, zda žije s viditelnou odlišností,“ dodává Eliška. 

 

Informace ke konání pikniku, včetně místa konání, najdete v události na Fb stránce Rovnost tváří ( https://www.facebook.com/events/212467888192440/). Na sociálních sítích se můžou zapojit všichni, kdo mají zájem. Na výběr mají třeba celosvětovou „selfie challenge, která běží každý rok– návod, jak se připojit, najdete na Instagramu @rovnosttvari_cz_sk, Facebookové stránce Rovnost tváří, i na webu www.rovnosttvari.czTam najdete také nabídku aktivit s tématem vzhledových odlišností pro pedagogy, které jsou vhodné pro různé věkové skupiny dětí od školky po žáky základních škol. 

 

Co je to Face Equality International? 
Celosvětově působící aliance spolků a organizací zastupujících diagnózy, které ovlivňují vzhled. Aliance vznikla na podzim roku 2018, a to díky Iniciátorovi Jamesi Partridge z Londýna.

Nyní alianci tvoří 40 členských organizací – spojuje nás společná aktivita v rámci hájení zájmu pacientů s viditelnými odlišnostmi / společné kampaně, jako je právě FEI Week. Společným cílem je také ukotvení práv pacientů s viditelnými odlišnostmi pro jejich hájení v každodenním životě i na sociálních sítích.

Pro více informací:

Eliška Staňková

Email: treacher_collins@betcs.cz

Mobil: +420 722 902 414

STÁHNOUT TISKOVOU ZPRÁVU